شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار
سناتور

پيام‌هاي اتاق

ساعت دماسنج
+ با سلام خوشبختي ما در سه جمله است: تجربه از ديروز استفاده از امروز اميد به فردا... ولي ما با سه جمله ديگر زندگي مان را تباه مي کنيم. حسرت ديروز اتلاف امروز ترس از فردا از دكتر علي شريعتي *** يافتن آب به عشق است نه به سعي اما پس از سعي *** ديگر آدرسهاي ما *** http://www.jaraghe.co/
ساعت دماسنج
گروه ideal-motive-belief
vertical_align_top